Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện 07/10/2020, 16:04

Ngày 06/10/2020, UBND huyện ban hành Thông báo số 143/TB-UBND, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện. 

Theo đó, trong tháng 10/2020, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân định kỳ trong 02 ngày, vào ngày 12 (thứ hai) và ngày 20 (thứ ba). Thời gian: Buổi sáng từ 07h30 đến ngày 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00. Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp Công dân huyện Krông Bông.

VP.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn