LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14, THÁNG 4 NĂM 2018 10/04/2018, 14:25

Tuần 14 (từ ngày 02/4 đến ngày 06/4/2018)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

02/4/2018

7h30

Họp BCĐ diễn tập PT-18

Huyện uỷ

- Đ/c: Huỳnh Bài -

CT.UBND huyện

- Đ/c: Y Thức Êban -

PCT.UBND huyện

8h30

Họp sơ kết công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Quí I năm 2018

UBND tỉnh

Đ/c: Đinh Văn Long -

PCT.UBND huyện

14h00

Họp Ban thường vụ Huyện uỷ

Huyện uỷ

- Đ/c: Huỳnh Bài -

CT.UBND huyện

- Đ/c: Đinh Văn Long -

PCT.UBND huyện

Thứ ba 03/4/2018

8h00

Hội nghị sơ kết KT-XH, đảm bảo QP-AN Quí I năm 2018

UBND huyện

- Đ/c: Huỳnh Bài -

CT.UBND huyện

- Đ/c: Y Thức Êban -

PCT.UBND huyện

  Làm việc với TAND huyện về     phiên toà tranh chấp quyền SD đất

TAND huyện

Đ/c: Đinh Văn Long -

PCT.UBND huyện

Chiều

Làm việc tại cơ quan

UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ tư

04/4/2018

7h30

Hội nghị BCH đảng bộ huyện lần thứ 12

Huyện uỷ

Lãnh đạo UBND huyện

Chiều

Làm việc tại cơ quan

UBND huyện

Thứ năm 05/4/2018

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ sáu 06/4/2018

7h30

  Hội thảo nâng cao chất lượng     hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở

UBMT TQVN

huyện

Đ/c: Đinh Văn Long -

PCT.UBND huyện

8h00

Hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2017

Nhà khách

tỉnh

Đ/c: Y Thức Êban -

PCT.UBND huyện

13h30

Hội nghị tổng kết công tác toàn dân bảo vệ ANTQ

Công an huyện

Đ/c: Đinh Văn Long -

PCT.UBND huyện

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn