Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện Tuần thứ 28 (từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019) 09/07/2019, 16:29

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ 2

08/7/2019

07h30

Hội ý Thường trực Huyện ủy

Huyện ủy

Đ/c Lê Văn Long  - CT

08h00

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

Xã Hòa Lễ

Đ/c Đinh Văn Long – PCT

13h30

Giao ban XDCB 6 tháng đầu năm

UBND tỉnh

Đ/c Y Thức Êban – PCT

Thứ 3

09/7/2019

 

07h30

Họp HĐND thị trấn Krông Kmar

UBND thị trấn

Đ/c Đinh Văn Long – PCT

Buổi sáng

Kiểm tra tình hình ANCT

Cư Drăm, Yang Mao

Đ/c Lê Văn Long -CT

Buổi chiều

Kiểm tra tình hình ANCT

Dang Kang

Đ/c Lê Văn Long – CT

Thứ 4

10/7/2019

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ 5

11/7/2019

08h30

Họp xử lý vướng mắc công tác đền bù Hồ 19/5, xã Hoà Thành

UBND huyện  

Lãnh đạo UBND huyện

13h30

Sơ kết 6 tháng Công an huyện

Huyện ủy

Đ/c Lê Văn Long - CT

Thứ 6

12/7/2019

07h30

Dự họp HĐND xã Hòa Lễ

Xã Hòa Lễ

Đ/c Đinh Văn Long – PCT

13h30

Làm việc với UBKT Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Lê Văn Long – PCT

* Ngoài ra, thời gian còn lại, Lãnh đạo UBND huyện tham dự các cuộc họp đột xuất phát sinh trong tuần và làm việc tại cơ quan.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn