Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện Tuần thứ 25 (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019) 19/06/2019, 16:28

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ 2

17/6/2019

14h00

Họp với Thường trực HĐND về chuẩn bị các nội dung kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9

UBND huyện

Đ/c Lê Văn Long – CT UBND

14h00

Đối thoại nội dung khiếu nại của ông Trần Thế Tôn

UBND huyện

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

Thứ 3

18/6/2019

 

07h30

Hội nghị Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

14h00

Họp Tiểu ban ANTT, VSMT, ATTP và Y tế Hội thao Khối Đảng tỉnh năm 2019

UBND huyện

Đ/c Lê Văn Long – CT UBND

Thứ 4

19/6/2019

14h00

Họp Ban tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện

UBND huyện

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

Thứ 5

20/6/2019

07h30

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

Thứ 6

21/6/2019

07h30

Hội nghị tổng kết Nghị định 49

Ban CHQS huyện

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

 * Ngoài ra, thời gian còn lại, Lãnh đạo UBND huyện tham dự các cuộc họp đột xuất phát sinh trong tuần và làm việc tại cơ quan.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn