LÃNH ĐẠO UBND 10/04/2018, 10:17
Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại

 Ông: Huỳnh Bài

 Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

 
 

 Ông: Đinh Văn Long

 Phó chủ tịch UBND huyện

 
 

 Ông: Y Thức Êban

 Phó chủ tịch UBND huyện

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn