Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện Krông Bông khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 08/07/2019, 16:22

Ngày 4/7/2019, Hội đồng nhân dân huyện Krông Bông tổ chức kỳ họp lần thứ 9 khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND huyện; và các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.    Trong 6 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều đạt khá;  tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đạt 2.427,6 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2018; tổng diện tích gieo trồng ước tính: 33.812 ha, đạt 83,9% KH, tăng 93 ha so với cùng kỳ năm 2018; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.115,1 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 511,1 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị thực hiện khối lượng xây dựng cơ bản  52.524 trđ, đạt 38,57% KH vốn, thu cân đối ngân sách phát sinh trên địa bàn: 26.746 triệu đồng, đạt 53,33% dự toán tỉnh giao và 50,7% DT huyện giao,  xây dựng nông thôn mới đạt 113/247 tiêu chí, bình quân 8,69 tiêu chí/xã.

Toàn cảnh kỳ họp

 Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, công tác giảm ngèo bền vững có bước chuyển biến tích cực, đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyển dụng lao động, xuất khẩu lao động tại các xã, thị trấn, tổ chức mở các lớp nghề dành cho lao động nông thôn; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước về tôn giáo; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định…

Tại kỳ họp nhiều vấn đề, nội dung quan trọng đã được các đại biểu đưa ra thảo luận, chất vấn và được giải trình làm rõ tại kỳ họp; các vấn đề được các đại biểu hết sức quan tâm như: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn vẫn còn những khó khăn; xây dựng nông thôn mới tiến độ còn chậm; về giải quyết việc làm cho người lao động; các biện pháp, giải pháp quản lý trẻ em đi lao động ngoài tỉnh  ….

Kỳ họp đã tiến hành thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thông qua các tờ trình và Nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ phát triển KT-XH-QPAN trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Các nghị quyết đã được 100% đại biểu HĐND huyện khóa IX nhất trí thông qua.  

                                                                                        TH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn