Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 05/01/2019, 13:37

Trong 2 ngày 3-4/01/2019, HĐND huyện Krông Bông khóa IX  tổ chức kỳ họp lần thứ 8, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện trong năm 2018, xây dựng NQ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quóc phòng an ninh năm 2019. Đ/c Huỳnh Thị Chiến Hòa, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong tổ đại biểu HĐND tỉnh phụ trách địa bàn đã về dự kỳ họp.

Báo cáo tình hình thực hiện NQ của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 nêu rõ: Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị gia tăng theo giá so sánh năm 2010: 1.616,1 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2017, trong đó: Ngành nông, lâm, ngư nghiệp: 712,2 tỷ đồng, tăng 9,31%; ngành công nghiệp - xây dựng: 389,2 tỷ đồng, tăng 13,01%; ngành thương mại - dịch vụ: 514,7 tỷ đồng, tăng 13,18%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 21,42 triệu đồng, tăng 10,3% so với năm 2017.

Đ/c H Kim Rơ Chăm - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc 

Sản xuất công nghiệp, tiều thủ công nghiệp, xây dựng tiếp tục phát triển, hoạt động khá ổn định và hiệu quả.Tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành: 1.175 tỷ đồng, đạt 117% KH năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.106 tỷ đồng, đạt 100% KH . Thu cân đối ngân sách phát sinh trên địa bàn: 48.980 triệu đồng, đạt 114,98%  dự toán tỉnh giao và 112,12% dự toán huyện giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện; đến nay toàn huyện đạt 113/247 tiêu chí, tăng 06 tiêu chí so với  năm 2017, bình quân đạt 8,69 tiêu chí/xã.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội, sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tiếp tục phát triển toàn diện, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, tiếp tục đầu tư cơ sở, vật chất trường học đảm bảo công tác dạy và học; năm 2018 công nhận thêm 02 trường chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 10 trường. Các chính sách xã hội, chính sách với người có công được triển khai đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giảm nghèo được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, tích cực nên tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,26%.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; duy trì công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không có khiếu kiện đông người.

Kỳ họp cũng đã giành nhiều thời gian để các đại biểu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Ý kiến của các đại biểu xoay quanh các vấn đề như tiến độ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho người dân chậm; vấn đề môi trường, xử lý rác thải còn khó khăn; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo nghị quyết 04-NQ/HU chưa được các ngành chức năng và các địa phương triển khai tích cực… Các vị đại biểu HĐND huyện đã phát huy dân chủ, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và đề ra những giải pháp, biện pháp khả thi nhằm thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2019 mà Nghị quyết HĐND huyện kỳ họp thứ VIII đề ra.

Kỳ họp cũng đã tiến hành công tác miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện; thảo luận lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu và thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019; về phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; về phê chuẩn phân bổ dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019; thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện; về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019 và  thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2019…

Sau 2 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. 

                                                                                                                 TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn