Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Krông Bông khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 31/12/2019, 16:13

Trong hai ngày 30 và 31-12, HĐND huyện Krông Bông khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Các đại biểu dự kỳ họp

Về tham dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa IX ở tỉnh có đồng chí Huỳnh Bài –Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện; ở huyện có đồng chí Lê Nam Cao-  Bí thư huyện ủy; các đồng chí trong thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, thủ trưởng các cơ quan ban ngành huyện, lãnh đạo các xã thị trấn cùng 35/37 vị đại biểu HĐND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã về dự kỳ họp. Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng theo giá so sánh năm 2010 là 11,3%, bằng 92,01% Nghị quyết (kế hoạch: 12,28%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,76 triệu đồng, đạt 106,8% Nghị quyết (kế hoạch: 24,1 triệu đồng). Huy động vốn đầu tư toàn xã hội là 536,2 tỷ đồng, đạt 125,5% Nghị quyết (427 tỷ đồng). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.415,5 tỷ đồng, đạt 102,4% Nghị quyết (2.358 tỷ đồng). Thu cân đối ngân sách phát sinh trên địa bàn 59,19 tỷ đồng, đạt 113,36% Nghị quyết (52,74 tỷ đồng). Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng được bảo đảm; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Kết quả thực hiện 17 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018, có 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; có 1 chỉ tiêu chính (tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng theo giá so sánh năm 2010) và 2 chỉ tiêu thành phần (tỷ lệ trẻ em đi học mẫu giáo trong độ tuổi 3-5 tuổi và tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa) không đạt kế hoạch.

Đ/c Lê Nam Cao - Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại kỳ họp

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, huyện tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động; chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi, giáo dục, xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính... Phấn đấu năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng theo giá so sánh năm 2010 đạt 12,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 28,6 triệu đồng; thu cân đối ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn đạt 58,7 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới đạt bình quân 11,77 tiêu chí/xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,5%.… Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, chưa đạt được trong năm 2019 và đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020 đạt kết quả cao hơn. Kỳ họp thứ 10 đã tiến hành bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Thị Hoài Vân-Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện. Kỳ họp thứ 10 HĐND khóa IX đã xem xét biểu quyết thông qua các Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN năm 2020. Nghị quyết về phê chuẩn phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách huyện. Nghị quyết về đầu tư dự án khu dân cư hồ trung tâm thị trấn Krông Kmar. Nghị quyết về việc điều chỉnh mức trích kinh phí từ nguồn ngân sách huyện chuyển qua ngân hàng CSXH huyện để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện từ năm 2020. Nghị quyết về việc thông qua đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2020. Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020. Các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp được 100% đại biểu tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua./.

                                                                  Thành Lam

 

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn