Kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện Krông Bông khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 09/04/2018, 13:46

Trong 2 ngày 4-5/01/2018, HĐND huyện Krông Bông khóa IX  tổ chức kỳ họp lần thứ 5, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH-QPAN năm 2017, xây dựng các nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH-QPAN năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Hiệp, TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự kỳ họp.

 Toàn cảnh cuộc họp.​

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh nêu rõ: Trong năm 2017, việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thiên tai thời tiết; giá các các mặt hàng nông sản, thực phẩm không ổn định… nhưng với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện, nên tình hình KT-XH -QPAN cơ bản hoàn thành theo Nghị quyết HĐND huyện khóa IX đề ra.

Tổng diện tích gieo trồng: 36.892 ha, đạt 104,4% KH, tăng 3.655 ha so với năm 2016; tổng sản lượng lương thực đạt 89.336 tấn, đạt 83,1% KH, giảm 4.059,8 tấn so với  năm trước; nguyên nhân do mưa kéo dài từ đầu năm  gây ngập úng nhiều diện tích lúa nước mới gieo sạ và ngô lai, đậu các loại, hư hại ước tính 850 triệu đồng; đặc biệt do ảnh hưởng của cơn bão số 12 làm thiệt hại 800 căn nhà, 7.553 ha cây trồng các loại… ước tổng thiệt hại khoảng 226.733 triệu đồng.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành 700,24 tỷ đồng, đạt 96,2% KH năm; tổng giá trị thực hiện khối lượng xây dựng cơ bản  92.055 triệu đồng, đạt 82,1% KH vốn, tổng giá trị giải ngân thanh toán 86.803 triệu đồng, đạt 77,4% KH. Trong năm thực hiện vận chuyển 177,2 nghìn tấn hàng hóa, đạt 100% kế hoạch năm. Thu cân đối ngân sách phát sinh trên địa bàn: 56.930 triệu đồng, đạt 159,9% dự toán; trong đó, thuế, phí và lệ phí 37,577 triệu đồng, đạt 146,2% KH, thu biện pháp tài chính 19.353 triệu đồng, đạt 195,4% KH.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội, sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư, hiện nay trên địa bàn huyện có 06 trường đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 02 trường đạt chuẩn; Các chính sách xã hội, chính sách với người có công được triển khai đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; duy trì tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không có khiếu kiện đông người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 của huyện vẫn còn nhiều khó khăn mà kỳ họp cần thảo luận làm rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp tích cực, từ đó tạo quyết tâm chính trị cao hơn để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Các vị đại biểu HĐND và đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy dân chủ, thảo luận sôi nổi, trả lời chất vấn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và đề ra những giải pháp, biện pháp khả thi để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2018 mà Nghị quyết HĐND huyện kỳ họp thứ 5 đề ra.

Kỳ họp cũng đã thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018; về phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; về phê chuẩn phân bổ dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018; về đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; về miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2018 và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2018…

Sau gần 2 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 05, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn