Khởi sắc buôn Blắk 13/11/2018, 13:26

Trong những năm qua cán bộ và nhân dân Buôn Blăk (Cư Pui) đã và đang nỗ lực thi đua thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  đến nay bộ mặt nông thôn khá khởi sắc, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Hiện nay, buôn Blăk có 181 hộ với 885 khẩu, toàn buôn có 260 ha canh tác, trong những năm qua thực hiện hương ước và những tiêu chí xây dựng thôn, buôn văn hóa, bà con đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, từ chỗ chỉ độc canh cây lúa, ngô, đến nay đã có 78 ha cà phê, 2 ha cao su, 1, 2 ha hồ tiêu, còn lại là các loại cây lương thực. Đời sống vật chất nâng lên, bà con đã mua sắm được nhiều phương tiện sản xuất và sinh hoạt có giá trị, trong buôn hiện có 4 xe ô tô, 47 xe công nông, bình quân mỗi hộ có 1 xe máy, 1 ti vi… từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng mà Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra, từ chỗ 100% làm nông nghiệp thì đến nay đã có 36 hộ chuyển sang làm dịch vụ, thương mại, chiếm tỷ lệ 20%. Đã có 78% gia đình xây dựng được nhà kiên cố và bán kiên cố, không có nhà ở tạm, dột nát, điều đáng nói là người dân vẫn duy trì và tôn tạo được những ngôi nhà sàn truyền thống.

Một góc buôn Blắk

Thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Buôn có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, sân bóng chuyền, phong trào luyện tập thể dục, thể thao ngày càng được đông đảo người dân tham gia. Nhân dân trong buôn, luôn ý thức việc duy trì, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Y Dăk Mlô già làng buôn Blăk cho biết: Để bảo tồn giá trị văn hóa của cha ông để lại, những năm qua ông luôn nhắc nhở bà con không nghe lời kẻ xấu bán chiêng, bán ché, duy trì nghề dệt truyền thống, giữ gìn các làn điệu dân ca như hát Aray, hát Kứt, không để bị mất đi. Hiện nay trong buôn còn giữ được 3 bộ cồng chiêng, 4 khung dệt thổ cẩm, thường xuyên duy trì việc đánh chiêng trong các ngày lễ, hội, ma chay…buôn có đội cồng chiêng trẻ, năm 2016 đạt giải ba trong liên hoan không gian văn hóa cồng chiêng do xã tổ chức.

Hưởng ứng các cuộc vận động do xã phát động, từ năm 2017 đến nay, nhân dân trong buôn đóng góp được 8.280.000 đồng, trong đó đóng góp quỹ “Vì người nghèo” được 3.920.000 đồng, đạt 115% chỉ tiêu giao. Đặc biệt, nhân dân đã đóng góp 43.100.000 đồng làm điện chiếu sáng trên các tuyến đường trong buôn, cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Xác định gia đình là tế bào, là thiết chế xã hội bền vững, nên phong trào “Xây dựng gia đình văn hoá” được Chi bộ, Ban tự quản, Ban công tác Mặt trận buôn đặc biệt quan tâm. Qua bình xét đã có 134 gia đình đạt chuẩn “Gia đình Văn hóa” chiếm trên 73%. Chất lượng cuộc sống của các gia đình ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm xuống còn 26, 2%, tỷ lệ  hộ khá giàu nâng lên 38%,. Bình quân thu nhập đầu người năm 2017 đạt 13.000.000 đồng, nếu đem so sánh với các địa phương khác thì còn chênh lệch đáng kể, nhưng so với mặt bằng chung xã căn cứ vùng sâu, vùng xa như Cư Pui thì nguồn thu nhập này là sự nỗ lực đáng ghi nhận.

Một niềm vui mới đã đến với đồng bào Buôn Blăk, Buôn vừa được UBND Huyện Krông Bông công nhận đạt danh hiệu Buôn Văn hóa năm 2018.

Những kết quả nói trên là cả một quá trình nỗ lực rất lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong buôn, đây là cơ sở quan trọng, tạo động lực giúp Buôn Blăk đi lên vững chắc, tích cực góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cư Pui xây dựng quê hương giàu mạnh./.

Mai Viết Tăng

                                                                   

                                                                      

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn