Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 3 23/07/2018, 17:10

Sáng ngày 20/7/2018, cán bộ và nhân dân thôn 3 xã Hòa sơn đã tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào sử dụng công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng.

Công trình có diện tích 80 m2 quy mô xây dựng nhà cấp 4, tổng kinh phí 110 triệu đồng; trong đó nhân dân trong thôn đóng góp được 90 triệu đồng và 45 ngày công lao động; UBND xã hỗ trợ 20 triệu đồng.

Việc Khánh thành đưa vào sử dụng công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 3 đã nâng số thôn, buôn có nhà sinh hoạt cộng đồng của toàn xã lên 14/15 thôn, buôn. Đây là sự phấn đấu, quyết tâm lớn của tập thể cán bộ và nhân dân thôn 3 trong công tác tuyên truyền vận động góp phần vào việc nổ lực để đạt được tiêu chí số 6 - cơ sở vật chất văn hóa mà Đảng bộ xã Hòa Sơn đã đề ra trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Mộng Linh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn