Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2018 18/01/2019, 07:09

Thực hiện Công văn số 71/SKHĐT-TH ngày 14/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2018, ngày 17/01/2019, UBND huyện có Công văn số 206/UBND-VP chỉ đạo khẩn trưởng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2018.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

UBND huyện yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) căn cứ nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của các sở ngành để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thực hiện các thủ tục để giải ngân các dự án, chương trình được giao trong kế hoạch năm 2018; đảm bảo hoàn thành giải ngân theo đúng tiến độ, thời gian quy định, tránh trường hợp bị thu hồi vốn. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu công tác xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 32/UBND-VP ngày 04/01/2019. Đồng thời tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân, thanh quyết toán của các đơn vị, chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư.

Xem chi tiết các Văn bản tại đây

BBT

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn