Kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương đảng khóa XI 18/07/2018, 00:44

Sau 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN", công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện Krông Bông đã đạt được những kết quả tích cực.

Ngay sau khi Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN" được triển khai, với yêu cầu nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục trong tình hình mới; nắm vững những quan điểm, mục tiêu và các giải pháp của Đảng về công tác giáo dục trong cả nước. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch học tập, tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Ngành Giáo dục từ huyện đến cơ sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 29 của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện ở cấp mình với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt trên 95% ở cấp cơ sở và trên 98% ở cấp huyện.

Trường Mẫu giáo mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Hàng năm, giao Ban Tuyên giáo chỉ đạo, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường Trung học phổ thông tổ chức sinh hoạt, bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên trong toàn huyện. Công tác xây dựng, phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên và trường học luôn được quan tâm. Trong 5 năm, chất lượng giáo dục đại trà có nhiều chuyển biến đáng kể: Đối với bậc học mẫu giáo, đã triển khai thực hiện dạy 2 buổi/ngày tại 15/15 trường, 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi thực hiện chương trình Giáo dục mầm non và đánh giá Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Đối với cấp tiểu học, các trường đã chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý; 10/24 trường tổ chức dạy 2 buổi/ ngày. Đối với cấp trung học, đã thực hiện đúng, đủ chương trình, kế hoạch dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, điều chỉnh nội dung dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các trường THCS đã triển khai việc tổ chức và quản lý sinh hoạt chuyên môn trên Website “truonghocketnoi”; tổ chức các cuộc thi toán, tiếng anh trên internet cấp tiểu học và THCS, hàng năm có hàng trăm học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh và tham dự giải quốc gia.

Quy mô, hệ thống trường, lớp được quy hoạch phù hợp, đảm bảo cho công tác nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân và tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện hiện có 58 trường, 820 lớp với 22.146 học sinh. Trong 5 năm đã quy hoạch, sắp xếp giảm 5 điểm lẻ tại các trường mầm non, tiểu học; sáp nhập 01 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong huyện. Đến nay, huyện có 10/55 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 83,5% kế hoạch, tăng 50% so với năm 2013.

Công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong các năm qua được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, quy trình. Thực hiện đảm bảo chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các chế độ, chính sách khác theo đúng quy định. Trong 5 năm, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thường xuyên được rà soát, sắp xếp gắn với vị trí việc làm, đảm bảo sự cân đối, hợp lý về số lượng, chất lượng giữa các bậc học, giữa các đơn vị, trường học trên địa bàn toàn huyện. Hiện nay, cán bộ, giáo viên  toàn ngành từ bậc mầm non đến THPT có 1769 biên chế.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm chuẩn hóa đội ngũ, gắn với quy hoạch của từng đơn vị trường học. Đến nay, tỷ lệ giáo viên toàn ngành đạt chuẩn 100%, trong đó tỷ lệ trên chuẩn đạt 80,6%, tăng 14,9% so với năm 2013. Công tác quản lý được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, đổi mới phương pháp thanh tra, kiểm tra, đánh giá xếp loại theo hướng khắc phục bệnh thành tích, coi đánh giá đúng chất lượng làm động lực phát triển giáo dục.

Có thể nói qua 5 năm triển khai, thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp và 7 quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 29, huyện Krông Bông đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: tỉ lệ huy động vào nhà trẻ còn thấp; tỷ lệ duy trì sỉ số đạt thấp so với nghị quyết năm học; tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng còn cao; việc triển khai Đề án 1400 về dạy tiếng Anh cấp tiểu học còn thấp (mới triển khai 7/24 trường); giáo viên bậc học mầm non, tiểu học còn thiếu trầm trọng nên việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, học bán trú rất khó khăn; công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia còn khó khăn, tỷ lệ đạt thấp…

Trong thời gian tới huyện Krông Bông tiếp tục phấn đấu đạt một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau: Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chú trọng phát toàn diện phẩm chất và năng lực người học, quan tâm đến dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Thực hiện tốt chủ trương xây dựng nền giáo dục dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, gắn với xây dựng xã hội học tập. Bảo đảm các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; thực hiện công bằng trong giáo dục, quan tâm phát triển giáo dục các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động trẻ ra lớp mẫu giáo đạt 85%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%; củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Đến năm 2020, tỉ lệ đi học đúng độ tuổi bậc tiểu học đạt 99,7%, trung học cơ sở 97%. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học, xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2020 đạt 12/55 trường…

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn