Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông 07/12/2018, 07:22

Ngày 06/12/2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Bông.

Theo đó, năm 2018, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 7.145 hộ với 32.579 khẩu, chiếm tỷ lệ 32,83%; số hộ cận nghèo là 4.842 hộ với 23.374 khẩu, chiếm tỷ lệ 22,25%.

Ảnh minh họa, nguồn: vovworld.vn

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2018, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội của huyện năm 2019.

Xem chi tiết Quyết định tại đây. 

BBT

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn