Huyện ủy Krông Bông: Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, về “tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn” 23/09/2019, 15:47

Sáng 20-9, Huyện ủy Krông Bông tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương “về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn”. Đồng chí Lê Nam Cao, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương, huyện Krông Bông đã chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân ngày càng chặt chẽ, hoạt động theo đúng quy chế, dân chủ, bảo đảm số lượng, chất lượng. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” được nâng lên; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang địa phương và nhiệm vụ quân sự ở cơ sở được tăng cường, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đến nay, toàn huyện có 14/14 xã, thị trấn có chi bộ quân sự, do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm bí thư; 14/14 chỉ huy trưởng tham gia cấp ủy. 08/14 chi bộ Quân sự xã, thị trấn có chi ủy với 131 Đảng viên, đạt 57,14%. Các Chi bộ quân sự đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh. Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 4.572 đồng chí thuộc đối tượng 4; phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng ở địa phương bảo vệ, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các chi bộ quân sự còn làm tốt công tác đăng ký, quản lý quân dự bị động viên, công tác xét kết nạp vào lực lượng dân quân được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình và đảm bảo chất lượng. Từ năm 2009 đến nay, đã kết nạp 140 đảng viên trong lực lượng DQTV, 34 đảng viên trong lực lượng DBĐV, 10 đảng viên trong thanh niên nhập ngũ. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở và đảng viên hàng năm, có 90% chi bộ trở lên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đ/c Lê Nam Cao - Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho các tập thể

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, huyện Krông Bông tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của các cấp ủy Đảng về “Tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn” gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS xã, thị trấn trong việc thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh; Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Cấp ủy các cấp có kế hoạch thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; Lãnh đạo xây dựng chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ quân sự có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả…

Nhân dịp này, Huyện ủy Krông Bông khen thưởng cho 04 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.         

                                                                                                      TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn