Huyện ủy Krông Bông: Tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và phát động hưởng ứng cuộc vận động “hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” 15/05/2020, 16:08

Sáng  ngày 15 tháng 5 năm 2020, Huyện ủy Krông Bông tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát động hưởng ứng Cuộc vận động “hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” . Đồng chí Đỗ Quốc Hương, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Sau 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Krông Bông đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Cụ thể là việc đổi mới trong cách triển khai thực hiện cùng với đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở thường xuyên chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng năm; việc xác định nội dung đột phá gắn với giải quyết hiệu quả, cơ bản các vấn đề nổi cộm, bức xúc; việc tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị 

Các cấp các ngành đã xây dựng được nhiều phong trào học tập và làm theo Bác hiệu quả, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia. Nổi bật là Chương trình 04 – CTr/HU, ngày 22/12/2015 về “tiết kiệm làm theo lời Bác, hỗ trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn  giai đoạn 2016 – 2020” được Ban Thường vụ triển khai từ năm 2016, đến nay, Chương trình đã tiết kiệm được trên 2,9 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã kịp thời hỗ trợ cho 30 hộ bị sụp nhà do ảnh hưởng cơn bão số 12 (11/2017) mỗi hộ 1 triệu đồng; trao 100 con bò sinh sản, trị giá mỗi con 10 triệu đồng cho 100 hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở 14 xã, thị trấn; hỗ trợ 200 triệu đồng xây nhà công vụ cho điểm trường Ea Rớt của Trường TH Cư Pui II; hỗ trợ 700 triệu đồng cho14 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ở 14 xã, thị trấn, mỗi hộ 50 triệu đồng để làm mới hoặc sửa chữa nhà ở. Với những cách làm cụ thể, thiết thực việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế như: Lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân, hướng dẫn đăng ký làm theo Bác chưa sát yêu cầu thực tế của đơn vị mình, thiếu cụ thể; vấn đề gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng dầu ở một số địa phương, đơn vị chưa được nhiều, kết quả chưa rõ…

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện tập trung triển khai chuyên đề năm 2020  gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm để tập trung giải quyết.Tăng cường và nâng cao chất lượng tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân dịp này, đã có 08 tập thể và 17 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát động hưởng ứng Cuộc vận động “hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

                                                                                             TH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn