Huyện ủy Krông Bông:Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và trao giải Cuộc thi ‘Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” 29/08/2019, 16:25

Sáng  ngày 28 tháng 8 năm 2019, Huyện ủy Krông Bông tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Nam Cao, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện. Cụ thể là việc đổi mới phương thức học tập, kiểm điểm chuyên đề hàng năm; việc đăng ký học tập và làm theo Bác của tập thể, cá nhân từ huyện đến từng chi bộ; việc xác định nội dung đột phá gắn với giải quyết hiệu quả, cơ bản các vấn đề nổi cộm, bức xúc; việc tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nổi bật trong việc giải quyết các vận đề nổi cộm trong thời gian qua chính là việc ngăn chặn, giảm tối thiểu việc mua bán, vận chuyển gỗ trái phép diễn ra trên địa bàn trong thời gian qua. Một trong những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là Chương trình 04 – CTr/HU, ngày 22/12/2015 về “tiết kiệm làm theo lời Bác, hỗ trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn  giai đoạn 2016 – 2020”. Đến nay, Chương trình đã huy động được trên 1.900 triệu đồng. Từ nguồn tiền tiết kiệm này đã triển khai những chương trình hết sức nhân văn như:Hỗ trợ cho 30 hộ bị sụp nhà do ảnh hưởng cơn bão số 12 (11/2017) mỗi hộ 1 triệu đồng; Trao 100 con bò sinh sản, trị giá mỗi con 10 triệu đồng, với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 14 xã, thị trấn nhân kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập huyện Krông Bông; Hỗ trợ 200 triệu đồng xây nhà công vụ cho điểm trường Ea Rớt của Trường TH Cư Pui I.....

Toàn cảnh Hội nghị

Với những cách làm cụ thể, thiết thực việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế như: Lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân, hướng dẫn đăng ký làm theo Bác chưa sát yêu cầu thực tế của đơn vị mình, thiếu cụ thể; vấn đề gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa được nhiều, kết quả chưa rõ…

Phát biểu Bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Nam Cao, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh về giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định: 50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đồng hành với Đảng và nhân dân ta trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Phát huy những kết quả đạt được, nhằm tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tâm nguyện của Người để lại trong Di chúc. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, phản động chống phá nền tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, địa phương; tiếp tục xác định và lựa chọn khâu đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 tại các địa phương, đơn vị. Tập trung xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Các cấp ủy chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện để kịp thời chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, khó khăn; xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo 
tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân dịp này, đã có 08 tập thể và 16 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen.

Ban tổ chức Cuộc thi “tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” cũng đã tiến hành trao 04 giải tập thể và 16 cá nhân cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Cuộc thi “tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

                                                                                             TH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn