Huyện ủy Krông Bông: Tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX 10/07/2018, 23:31

Sáng ngày 2/7/2018, Huyện ủy Krông Bông tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đã về dự hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, nỗ lực, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh vào thực tiễn địa phương và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ (nông, lâm, ngư nghiệp: 46,7%; công nghiệp xây dựng; 21,2%; thương mại, dịch vụ: 32,1%); các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện vẫn giữ vững và phát huy được lợi thế; thu nhập bình quân đầu người khoảng 21,81 triệu đồng/người/ năm, tăng 3,4 triệu đồng so với năm 2015; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt dự toán tỉnh giao. Theo đó, tổng thu ngân sách cân đối phát sinh trên địa bàn là 149 tỷ đồng, cao hơn 14% nghị quyết đề ra (NQ giai đoạn 2016-2018 là 130,7 tỷ đồng).

Toàn cảnh Hội nghị

Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư xây dựng, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả, đảng bộ huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đó các tiêu chí tăng lên rõ rệt, từ bình quân 7 tiêu chí/xã năm 2015, thì ước đến cuối năm 2018 đạt 9,7 tiêu chí/xã. GD&ĐT, y tế, VH-XH tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 3%/năm, đạt theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra. QP-AN, trật tự ATXH được giữ vững, ổn định.

Công  tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng; các cấp ủy Đảng đã tập trung thực hiện, đảm bảo về nội dung, phong phú đa dạng về hình thức. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai, quán triệt kịp thời, sâu rộng trong toàn đảng bộ và nhân dân. Công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng, trong 3 năm kết nạp 486 đảng viên mới, đạt 113% chỉ tiêu tỉnh giao) và đạt 106,3% so với Nghị quyết đề ra, nâng số đảng viên trong toàn huyện lên 2924 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao, cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đạt 100% kế hoạch đề ra; từ tháng  7/2015- tháng 6/2018, cấp ủy huyện và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 117 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 77 tổ chức đảng và 430 đảng viên; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tiến hành 78 cuộc kiểm tra và 55 cuộc giám sát chuyên đề đối với 55 tổ chức đảng và 55 đảng viên; kiểm tra đảng viên chấp hành được  4.283 lượt; kiểm tra 24 trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó xem xét kỷ luật 22 đảng viên. Qua đánh giá, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đảng bộ huyện Krông Bông đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt 18/21 chỉ tiêu.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận chỉ ra những khó khăn, tồn tại hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ và  thống nhất điều chỉnh 03 chỉ tiêu dự kiến không đạt; Theo đó, trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đã đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các nội dung, công việc còn lại. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế, những khó khăn khách quan do tác động của thị trường, giao thông đi lại không thuận lợi nên cần điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp gồm: Điều chỉnh tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 (giá so sánh 2010) là 12-13%/năm, xuống còn 10-11%. Điều chỉnh Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 xây dựng thị trấn trở thành đô thị loại 4, nay điều chỉnh phấn đấu đến năm 2020 xây dựng hoàn thiện thị trấn đô thị loại 5. Điều chỉnh chỉ tiêu đến năm 2020 xây dựng từ 3-5 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, xuống còn  1-2 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của BCH Đảng bộ huyện trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm, trong nửa cuối của nhiệm kỳ, yêu cầu BCH Đảng bộ huyện cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là tập trung vào các nhiệm vụ thực hiện đạt thấp, phấn đấu hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn