Huyện ủy Krông Bông tổ chức Hội nghị học tập,quán triệt, triển khai một số Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy 12/09/2019, 16:13

Sáng ngày 11/9/2019, Huyện ủy Krông Bông đã tổ chức  Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai một số Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng chí Lê Nam Cao, Bí thư Huyện ủy dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 10/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “ tổ chức đại hội chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025”; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng lực lượng Công an xã chính quy” và Kế hoạch số 142-KH/HU, ngày 12/7/2019 của Huyện ủy về “thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng công an xã chính quy”

Ngoài các văn bản trên, hội nghị còn được nghe đồng chí Lê Nam Cao, Bí thư Huyện ủy báo cáo tình hình biển đông trong thời gian gần đây, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội  về chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề biển đông hiện nay.

TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn