Huyện ủy Krông Bông: Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 và quán triệt một số văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy 11/02/2020, 16:23

Sáng ngày 11/2, Huyện ủy Krông Bông tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và một số văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng chí Đỗ Quốc Hương, Bí thư Huyện ủy khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Quốc Hương – Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Đỗ Quốc Hương - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Tại Hội nghị những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được đồng chí Đặng Kim Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy truyền đạt cụ thể. Trong đó, trọng tâm 2 phần chính gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng giai đoạn cách mạng mới.

Đ/c Đặng Kim Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2020

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2020; Chương trình số 36-CTr/TU, ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 13/12/2019 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 54-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn”; Kế hoạch 154-KH/HU, ngày 29/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “thực hiện Kế hoạch 134-KH/TU, ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu sau hội nghị cán bộ chủ chốt, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, triển khai chuyên đề 2020; chỉ đạo cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể căn cứ nội dung chuyên đề và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; đồng thời triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của tỉnh, huyện. 

                                                                                                          TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn