Huyện ủy Krông Bông: Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy 04/11/2019, 16:25

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của Hệ thống chính trị và toàn dân, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, xóa bỏ triệt để các tụ điểm, đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, xây dựng môi trường, xã hội an toàn, lành mạnh. Ngày 29/10/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông đã ban hành Kế hoạch số 154-KH/HU về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp uỷ, chính quvền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, trước hết là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Hàng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo; định kỳ hàng tháng, hàng quí nghe báo cáo và cho ý kiến cụ thể về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Lấy hiệu quả của công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn được giao phụ trách là một chỉ tiêu đánh giá xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên các đơn vị, địa phương hàng năm.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phòng, chống ma túy; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Tiếp tục tham mưu, đề xuất góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho công tác phòng, chống ma túy. Góp ý, sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống ma túy, có chế tài nghiêm khắc hơn với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; có chính sách đối với đối tượng tội phạm ma túy ra đầu thú; tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác lập hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung; bổ sung kịp thời vào danh mục quản lý đối với những tiền chất, chất ma túy mới. Rà soát, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, nhất là quản lý tiền chất ma túy, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt động tại địa phương…không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là thanh thiếu niên về hiểm họa ma túy. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

Mặt trận TQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp xây dựng chương trình hành động phong trào “toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “ toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, thị trấn không có ma túy.

Phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, đặc biệt là vai trò của lực lượng Công an nhân dân để chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để ngăn chặn các hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện; triệt xóa các tụ điểm, điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (quán karaoke, nhà nghỉ, nhà trọ...). Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các tội phạm về ma túy, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội về ma túy mà có.

Tổng kết, đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy để có sự điều chỉnh cho phù hợp theo hướng tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện có hiệu quả, chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai. Đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, tập trung ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với người nghiện ma túy, không để phát sinh tội phạm.

Tăng cường các nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống ma túy từ huyện đến cơ sở, bảo đảm đủ khả năng, điều kiện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. Hàng năm tiếp tục bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước, huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Ưu tiên nguồn lực, trang thiết bị chuyên dụng cho công tác phòng, chống ma túy. Có chính sách động viên, hỗ trợ kịp thời cho người có công, bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm từng lĩnh vực, chuyên đề về phòng, chống và kiểm soát ma túy, góp phần đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

                                                                                                            TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn