HUYỆN ỦY KRÔNG BÔNG GIAO BAN ĐỊNH KỲ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN 29/05/2018, 15:19

Sáng ngày 8/5/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Họp giao ban định kỳ Bí thư Đảng ủy 14 xã, thị trấn nhằm đánh giá việc triển khai công tác chuẩn bị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ các xã, thị trấn, đồng thời đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kế hoạch số 18-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của TCCS Đảng trên địa bàn huyện”.

Tham dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo các Ban đảng và Văn phòng Huyện ủy; Bí thư  Đảng ủy 14 xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Minh Huấn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Theo Đánh giá tại cuộc họp, việc triển khai kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 73-KH/HU, ngày 06 tháng 4 năm 2018; căn cứ Kế hoạch 73-KH/HU, đảng bộ14 xã, thị trấn chuẩn bị khá tốt việc tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ; tại cuộc họp, các xã, thị trấn đều đăng ký tiến hành tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ vào cuối tháng 5/2018. Riêng Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ cấp huyện sẽ được tiến hành vào cuối tháng 6/2018.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Về kết quả sau 2 năm thực hiện Kế hoạch số 18-KH/HU, ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của TCCS đảng trên địa bàn huyện”. Huyện ủy đã xây dựng 02 Kế hoạch phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách địa bàn về tham dự sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 19 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn. Tổ chức 04 Hội nghị giao ban định kỳ Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. Chỉ đạo các đảng ủy triển khai thực hiện Kế hoạch xuống các chi bộ trực thuộc và ban hành kế hoạch phân công Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn về dự sinh hoạt với các chi bộ. Đồng thời giao cho các Ban của Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra theo nhiệm vụ của từng ban và kết hợp kiểm tra định kỳ về chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng.

Qua việc tham dự sinh hoạt với các chi bộ cho thấy, các chi bộ cơ bản duy trì chế độ sinh hoạt đảm bảo theo quy định của điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác chuẩn bị tổ chức nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ đã từng bước đi vào nề nếp; vai trò điều hành cuộc họp của đồng chí chủ trì thực hiện đảm bảo theo các bước….Tuy nhiên, một số chi bộ nội dung sinh hoạt còn dàn trải, thiếu thiết thực, chưa phong phú, một số chi bộ thôn, buôn sinh hoạt chưa đúng quy trình; hầu hết các chi bộ chưa xây dựng được chuyên đề sinh hoạt…

Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã có nhiều ý kiến báo cáo thuận lợi cũng như những khó khăn vướng mắc của các địa phương, qua đó đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để chất lượng  hiệu quả hoạt động của các Tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng các xã, thị trấn trong việc triển khai nhiệm vụ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ cũng như việc thực hiện Kế hoạch số 18-KH/HU, ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của TCCS đảng trên địa bàn huyện” trong thời gian qua; Đồng thời đồng chí Bí thư đề nghị đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những vấn đề phát sinh, nổi cộm tại các địa phương; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Mặt trận TQ Việt nam xã, thị trấn. Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn