Huyện ủy Krông Bông: Chỉ thị tổ chức đón tết Canh Tý năm 2020 13/01/2020, 15:00

Ngày 07/01/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông ban hành Chỉ thị số 30-CT/HUvề việc tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn huyện Krông Bông.

Theo đó, để tổ chức cho nhân dân đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung:

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 40-CT/TW, ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư TW Đảng về tổ chức tết năm 2020; Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội vui chơi mừng năm mới tại các địa phương với nhiều hình thức phong phú, thiết thực gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (03/2/1930-03/2/2020) và các ngày kỷ niệm khác, tạo không khí và điều kiện để nhân dân vui Xuân, đón tết bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là chăm lo Tết cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc tết các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trong những ngày Tết…đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 17-QĐ/TU của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lể hội, vui chơi trong dịp tết.

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/HU, ngày 24/12/2019 về công tác quân sự, quốc phòng năm 2020. Chủ động nắm bắt tình hình, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết. Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng, chống cháy nổ tại các công sở, khu dân cư, chợ…; thực hiện nghiêm túc quy định cấm buôn bán, tang trữ và đốt pháo trái phép; bài trừ mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán. Chủ động đề cao cảnh giác, đấu tranh phản bác các luận điểu sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng Tết để chống phá của các thế lực thù địch.

Bố trí cán bộ, nhân viên trực hợp lý để duy trì các dịch vụ công, xử lý kịp thời công việc trong thời gian nghỉ Tết, đảm bảo không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh các biên pháp bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung, cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết; xử lý nghiệm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ tăng giá. Đảm bảo cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc, giao thông…Đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong dịp tết. Chủ động phòng, chống dịch bệnh; quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; bảo đảm cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trước, trong và sau tết.

Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, tạo sự khởi đầu tốt đẹp cho năm 2020, đam bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

                                                                                                    TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn