Huyện Krông Bông: Triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 19/09/2019, 16:47

Ngày 03/9/2019, Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông đã ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).    

Đây là dịp để đánh giá, ghi nhận những thành tựu to lớn trong 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới; đồng thời ôn lại lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam anh hùng; qua đó tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng, rèn luyện LLVT Nhân dân và QĐND Việt Nam. Thông qua các hoạt động kỷ niệm để giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội, quê hương; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững mạnh, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh Nhân dân (ANND) ngày càng vững chắc, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới…

Trên cơ sở đó, các ngành, đơn vị và địa phương tập trung tuyên truyền về kết quả 30 năm thực hiện Ngày hội QPTD; truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam kết hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện trong năm 2019; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”. “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW, ngày 08/7/2016 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành tích, kết quả của Đảng bộ, Nhân dân, LLVT địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời kỳ đổi mới.

Tham gia Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “30 năm Ngày hội QPTD, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam”, tăng cường các hoạt động kể chuyện truyền thống, giao lưu giữa thế hệ trẻ với các nhân chứng lịch sử. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, gắn với thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD vững mạnh; tổ chức “Ngày hội văn hóa quân - dân” tại các địa phương; tổ chức gặp mặt, giao lưu, tuyên dương điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009 – 2019; gặp mặt các đại biểu và cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên để ôn lại và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia xây dựng gia đình, quê hương, đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức hoạt động dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

                                                                                                    TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn