Huyện Krông Bông: Thống nhất phương án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trong năm 2020 03/09/2020, 16:13

Trong thời qua, ngành nông nghiệp huyện Krông Bông cùng chính quyền các xã, thị trấn đã và đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân trên địa bàn huyện.

Để triển khai  thực hiện việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi trong năm 2020, vừa qua, đoàn kiểm tra 1763 “về kiểm tra các phương án, mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo Nghị quyết 04-NQ/HU” của huyện ủy, đã tiến hành kiểm tra hiệu quả của các mô hình triển khai trên địa bàn huyện. Sau khi rà soát nhận thấy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong thời gian qua  của nông dân phát huy hiệu quả nhất định, UBND huyện chỉ đạo các các xã, thị trấn có nhu cầu chuyển đổi những vùng đất khó khăn, lập phương án cụ thể trình huyện phê duyệt. Trên cơ sở phương án của các xã, thị trấn và với sự thống nhất ý kiến của Ban chỉ đạo 894, Ủy ban Nhân dân huyện đã thống nhất một số phương án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trong năm 2020 như sau:

Đối với Phương án Hỗ trợ trồng cây Đàn Hương cho các hộ dân xã Hòa Sơn và thị trấn Krông Kmar với quy mô diện tích 11,5 ha, có thời gian thực hiện 04 năm, từ năm 2020 đến năm 2023. Tổng dự toán đầu tư: 1.397.488.000đ; do phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chủ trì cùng với UBND xã Hòa Sơn phối hợp thực hiện.

Phương án Cải tạo đàn bò vàng địa phương bằng đực giống lai F2 cho các hộ chăn nuôi bò tại các xã Dang Kang, Cư Pui, CưĐrăm nhằm cải tạo chất lượng đàn bò vàng địa phương. Quy mô sẽ hỗ trợ 08 con bò giống  đực lai F2 cho 08 hộ gia đình, nhóm hộ; trong đó Dang Kang 02 con, Cư Pui 03 con, CưĐrăm 03 con. Thời gian thực hiện từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2021. Tổng dự toán đầu tư 480.190.000 đ; do phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chủ trì cùng với UBND các xã Dang Kang, Cư Pui, CưĐrăm phối hợp thực hiện.

Phương án nhân rộng mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Hòa Lễ: Sau khi triển khai sẽ tiến hành thành lập Tổ hợp tác liên kết trồng dâu nuôi tằm xã Hòa Lễ, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ trồng dâu, giống tằm và các dụng cụ nuôi tằm cho các hộ dân…. Quy mô 06 ha dâu với 07 hộ dân tham gia; có tổng dự toán đầu tư 497.200.000đ; do UBND xã Hòa Lễ chủ trì phối hợp thực hiện.

Phương án Trồng dâu nuôi tằm tại xã Cư Đrăm: Sau khi triển khai sẽ tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ trồng dâu, giống tằm và các dụng cụ nuôi tằm cho các hộ dân…. Quy mô 04 ha dâu với 06 hộ dân tham gia; có tổng dự toán đầu tư 475.200.000đ; do UBND xã CưĐrăm chủ trì phối hợp thực hiện.

Phương án Sản xuất rau giống áp dụng công nghệ cao tại thị trấn Krông Kmar. Quy mô diện tích vườn ươm trong nhà lưới 500m2 . Thời gian thực hiện trong 5 năm, từ năm 2020 đến năm 2025. Tổng dự toán đầu tư là 289.540.000đ; do UBND thị trấn Krông Kmar  chủ trì phối hợp thực hiện.

Trên cơ sở nguồn kinh phí triển khai thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo Nghị quyết 04-NQ/HU của Huyện ủy đã được UBND huyện giao cho phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại quyết định 4734/QĐ-UBND, ngày 31/12/2019; huyện sẽ tính toán hỗ trợ máy móc, thiết bị, công nghệ, hạ tầng cơ sở … cho các mô hình theo quy định.

                                                                                               TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn