Huyện Krông Bông: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân 04/10/2019, 16:41

 

Thời gian gần đây, công tác tiếp công dân và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn huyện Krông Bông đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp đối với công tác này.

Tiếp tục khẳng định vai trò của người đứng đầu Cấp ủy, ngày 26/9/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy chế số 02-QC/HU, về việc “Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân trên địa bàn huyện”. Quy chế nêu rõ trách nhiệm của Bí thư Huyện ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, KNTC của công dân, nhất là những vụ việc phản ánh, kiến nghị, KNTC liên quan đến biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Quy chế được áp dụng đối với Bí thư Huyện ủy, người dân, cán bộ, đảng viên, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp công dân...

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng quy chế, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân. Trong đó, xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy; kết quả xử lý, giải quyết KNTC của công dân được xem là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của từng bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị...

Bên cạnh việc tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy các cấp với công dân, để chủ động nắm bắt và giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân ngay từ cơ sở, công tác theo dõi tiến độ giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, KNTC luôn được lãnh đạo huyện chú trọng. Tất cả các vụ việc do người dân kiến nghị, phản ánh, KNTC được theo dõi chặt chẽ từ khâu tiếp nhận đến tiến độ và chất lượng giải quyết; quy trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cấp ủy nếu để đơn thư KNTC của công dân tồn đọng, kéo dài...

Trong quá trình tiếp công dân, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở duy trì lịch tiếp công dân thường xuyên, đối thoại trực tiếp giữa người đứng cấp ủy với công dân để chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân.

Đối với những đơn thư kiến nghị, KNTC có nội dung phức tạp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Thanh tra huyện và Ban tiếp công dân trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo giải quyết theo đúng trình tự, quy định...

Đồng chí Phan Xuân Phong, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phong chia sẻ: Những năm trước đây, việc người dân trong xã có đơn thư KNTC vượt cấp diễn ra khá nhiều. Để khắc phục tình trạng đó, Đảng ủy xã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KNTC ngay từ cơ sở. Bên cạnh việc tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn, buôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, xã  duy trì đều đặn lịch tiếp công dân vào các ngày định kỳ hàng tháng để tiếp nhận, nắm bắt những phản ánh, kiến nghị của người dân; từ đó, kịp thời chỉ đạo UBND xã và các cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm. Nhờ đó, tình trạng người dân khiếu kiện vượt cấp đã giảm hẳn.

Ở xã Hòa Sơn, theo đồng chí Trần Quốc Nhật, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo UBND xã, bộ phận chuyên môn tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm đơn thư KNTC theo đúng thẩm quyền. Tất cả các đơn tiếp nhận từ đầu năm 2019 đến nay đều được xã giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Huyện ủy Krông Bông tập trung chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong giải quyết KNTC. Nâng cao chất lượng giải quyết KNTC thông qua việc tăng cường thanh tra trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan hành chính không thực hiện tốt việc giải quyết KNTC hoặc giải quyết không đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong công tác hòa giải, giải quyết những vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cơ sở...

         

                                                                                                      TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn