Huyện Krông Bông khai giảng lớp huấn luyện dân quân năm thứ nhất 2020 tại cụm số 4 12/05/2020, 15:03

Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020, Ban chỉ huy quân sự huyện Krông Bông khai giảng lớp huấn luyện dân quân năm thứ nhất 2020 cho lực lượng dân quân cụm số 4 gồm hai xã Hòa Lễ và Hòa Phong.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Lớp huấn luyện được tổ chức trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 11/5/2020 đến ngày 25/5/2020. Trong thời gian huấn luyện các lực lượng dân quân năm thứ nhất được học tập, huấn luyện các chuyên đề: Nội dung cơ bản của pháp lệnh về dân quân tự vệ; Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Huấn luyện các môn: Điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; kỹ thuật công sự ngụy trang; chiến thuật dân quân tự vệ…

Khóa huấn luyện nhằm trang bị cho các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và kỹ năng quân sự, góp phần xây dựng lực lượng dân quân địa phương ngày càng vững mạnh./.

                                                                                   Mai Viết Tăng

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn