Huyện Krông Bông công nghệ 59 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện 30/05/2018, 09:12

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Krông Bông vừa tổ chức xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục và đào tạo huyện Krông Bông năm học 2017 - 2018.

Tham gia đợt xét duyệt lần này có 215 sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên ở các trường thuộc ba cấp học là Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trong toàn huyện. Trong đó, cấp Mầm non có 39 sáng kiến, cấp Tiểu học có 95 sáng kiến và cấp Trung học cơ sở có 81 sáng kiến.

Kết quả, Hội đồng xét duyệt đã lựa chọn được 59 sáng kiến có chất lượng và mang tính ứng dụng cao để công nhận, trong đó có 2 sáng kiến đạt loại B và 57 sáng kiến đạt loại C cấp huyện.

Hữu Hiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn