Huyện Krông Bông: Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 12/08/2019, 16:41

Từ ngày 12- 17/8/2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 1.700 cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện.

Giáo viên dự lớp bồi dưỡng chính trị hè

Chương trình Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 sẽ được tổ chức chia thành  9 lớp ( khối Tiểu học: 04 lớp; khối THCS và Mẫu giáo: 04 lớp; khối THPT và TTGDNN-GDTX: 01 lớp) mỗi lớp sẽ được tổ chức trong 2 ngày với các chuyên đề gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về “quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành TW”; Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, truyền truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019; tình hình biển đảo; Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 và quán triệt một số văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ, Sở giáo dục đào tạo…

Thông qua các nội dung chuyên đề, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong tình hình mới. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

                                                                                                          TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn