Huyện Krông Bông đẩy mạnh phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 19/08/2019, 16:21

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Krông Bông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Mặc dù điều kiện kinh tế hết sức khó khăn nhưng  cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn xác định: Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có vai trò hết sức quan trọng trong  đời sống dân cư, do vậy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT; hàng năm thường xuyên tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ chào mừng các ngày lễ, tết; mừng đảng, mừng xuân; chương trình thôn, buôn, TDP vui xuân, ca hát…

Tiết mục múa tham dự liên hoan văn nghệ quần chúng

Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc được quan tâm, các di tích lịch sử văn hóa được giữ gìn, tôn tạo; toàn huyện hiện có 24 nghệ nhân chỉnh chiêng, 44 nghệ nhân truyền dạy đánh chiêng, 77 nghệ nhân biết đánh chiêng, 66 nghệ nhân biết sử dụng nhạc cụ tre nứa, 46 nghệ nhân biết chế tác nhạc cụ dân tộc, 64 nghệ nhân biết nói vần; các lễ hội được duy trì tổ chức hàng năm như Lễ cúng bến nước, Lễ cúng kpan, Lễ cúng cơm mới, Lễ cúng thần lúa, Lễ cúng sức khỏe của đồng bào ê đê, Mnông; Lễ khai hạ của đồng bào dân tộc mường tại xã Hòa Sơn; Lễ hội văn hóa của người Mông tại xã CưDrăm, CưPui, Hòa Phong….; Trong các buôn đồng bào hiện nay còn lưu giữ 77 bộ chiêng; đặc biệt trong những năm qua  huyện đã mở 26 lớp truyền dạy đánh cồng chiêng cho các em thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần giáo dục ý thức gìn giữ  và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hoạt động văn học – nghệ thuật đã được triển khai thực hiện với nhiều hình thức góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân. Đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn huyện đã phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực trong các hoạt động sáng tác và có nhiều tác phẩm chất lượng, đạt một số giải thưởng trong các cuộc thi của tỉnh và khu vực.

Công tác tuyên truyền, phát động Nhân dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Theo thống kê, toàn huyện có 31,5% người luyện tập thể thao thường xuyên; 21,2% gia đình thể thao; 100% trường học đảm bảo công tác giáo dục thể chất; 60% trường học thực hiện tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa; 95% học sinh các cấp đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định; 100% chiến sĩ quân đội, công an đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định; 90% công nhân, viên chức, lao động tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 38% người cao tuổi luyện tập thể thao.

Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao cũng được quan tâm; Một số địa phương trên địa bàn huyện đã huy động được nguồn xã hội hóa để duy trì các hoạt động TDTT, văn hóa, văn nghệ, điển hình như xã CưPui, thị trấn Krông Kmar, xã Khuê Ngọc Điền …. Hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở trên địa bàn huyện từng bước được đầu tư xây dựng, đáp ứng cơ bản nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư, hiện trên địa bàn có 98/140 thôn, buôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt 70%; có 02/14 xã thị trấn có nhà văn hóa xã, ở các địa phương đều có quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao trong việc thực hiện chương trình nông thôn mới.Cấp huyện hiện có 01 Nhà thi đấu đa năng, 04 sân tennis; 01 sân vận động, 13 sân bóng chuyền, 08 sân cầu lông; tại các cơ quan, trường học cũng được đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa thể thao như nhà thi đấu đa năng, sân bóng chuyền, sân cầu lông, bóng bàn,....

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế như: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động văn hóa, thể thao của một số ít địa phương chưa  tốt; Cơ sở vật chất như sân bóng đá, bóng chuyền ở cơ sở còn thiếu, tạm bợ, chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho nhân dân; Một số nhà sinh hoạt cộng đồng chưa phát huy công năng của nó, chỉ đơn thuần tổ chức hội họp; Do nguồn lực có hạn nên công tác huy động xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao còn hạn chế… .

Để thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển, cần phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Đầu tư đúng mức cho lĩnh vực văn hóa, trong đó cần ưu tiên cho công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thiết thực, đi vào chiều sâu; duy trì hoạt động hiệu quả của các CLB văn hóa, thể dục thể thao để thu hút đông đảo người dân tham gia. Luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao nhằm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt VHVN, TDTT của nhân dân.  Cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn. Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa đúng thực chất; xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa của huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời kích thích sự sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ văn hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở.

                                                                              TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn