Hội thảo Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Phong giai đoạn 1954 - 2015 28/09/2018, 09:45

Sáng ngày 21/9/2018,  Đảng ủy xã Hòa Phong tổ chức Hội thảo lần thứ nhất, lấy ý kiến của các đại biểu đóng góp vào cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Phong, giai đoạn 1954 - 2015.

Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ xã; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ xã từ năm 2000 - 2015; các đồng chí trong Ban biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã và một số nhân chứng lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước  hiện đang sinh sống tại xã Hòa Phong. Là  một trong những đơn vị có nhiều thành tích trong lịch sử đấu tranh, chống giặc ngoại xâm cũng như trong quá trình xây dựng quê hương đất nước.Trải qua những năm tháng “kháng chiến, kiến quốc” đầy gian khổ, nhân dân Hòa Phong đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh, cùng với nhân dân cả nước bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Hòa phong được biên soạn nhằm để ghi lại trang sử vẻ vang của Đảng bộ xã qua các thời kỳ từ 1954-2015.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Phong giai đoạn 1954 - 2015 ngoài lời giới thiệu, kết luận và phụ lục, gồm có 02 phần chính:

Phần thứ Nhất: Lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân các dân tộc xã Hòa Phong, phần này có 02 chương gồm:

Chương I: Vài nét về vùng đất - con người Hòa Phong;

Chương II: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975).

Phần thứ Hai: Hòa Phong trong công cuộc xây dựng quê hương sau ngày thống nhất đất nước (1975 - 2015), phần này được kết cấu làm 02 chương gồm: Chương III: Thời kỳ cải tạo Xã hội Chủ nghĩa và xây dựng Chủ nghĩa Xã hội (5/1975 - 12/1986; Chương IV: Thời kỳ đổi mới đất nước toàn diện; xây dựng nông thôn mới  (1986 - 2015).

Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, đa số ý kiến cho rằng Cuốn Dự thảo Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Phong được biên soạn khách quan và khoa học theo tiến trình các sự kiện lịch sử diễn ra tại địa phương, đặt trong mối quan hệ với lịch sử Đảng bộ huyện và tỉnh. Cơ cấu các phần, chương khá phù hợp; cách viết lô gic; thu thập, tổng hợp được nhiều tư liệu lịch sử... Hội thảo cũng thảo luận sôi nổi đánh giá những đóng góp của Đảng bộ quân và dân các dân tộc xã Hòa Phong trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thời kỳ 1954-1975; Những khó khăn, thuận lợi, kết quả đạt được của xã sau ngày giải phóng trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; cũng như kết quả triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; Những kinh nghiệm, bài học lịch sử rút ra trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ xã qua các giai đoạn. Ngoài ra, các đồng chí tham gia Hội thảo còn trao đổi những vấn đề cần làm sáng rõ để khẳng định vai trò  lãnh đạo to lớn của Đảng bộ xã Hòa Phong trong tiến trình lịch sử ngay sau khi được thành lập; đồng thời, đề nghị Ban biên soạn bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung, đề, mục cho phù hợp.

Sau Hội thảo lần thứ nhất, trên cơ sở  ý kiến góp ý của các đại biểu, Ban biên soạn cần tiếp thu chỉnh, sữa, thống nhất bố cục đề cương, tiếp tục tổ chức các lần Hội thảo tiếp theo, tiến hành biên tập hoàn thiện để kịp thời cho ra mắt trong năm 2018.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn