Hội thảo lịch sử đảng bộ xã Cư Pui giai đoạn 1954-2015 19/10/2018, 15:45

Sáng ngày 18/10/2018,  Đảng ủy xã Cư Pui đã tổ chức Hội thảo lần thứ nhất, lấy ý kiến của các đại biểu đóng góp vào cuốn Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1954- 2015.

Nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần vào việc nâng cao trình độ nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Trên tinh thần đó, triển khai thực hiện Kế hoạch số 21- KH/HU, ngày 8/11/2016, của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng Lịch sử đảng bộ xã, thị trấn, sau một thời gian chuẩn bị, sưu tầm, thu thập tư liệu, ban biên soạn đã cho ra mắt bản thảo và  tổ chức Hội thảo lần thứ nhất cuốn lịch sử Đảng bộ xã CưPui, giai đoạn 1954 - 2015.

Các đại biểu về tham dự Hội thảo

Bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã Cư Pui giai đoạn 1954 - 2015 ngoài lời giới thiệu, kết luận và phụ lục, được kết cấu làm 03 chương; Chương I: Giới thiệu vùng đất, con người và truyền thống cách mạng; Chương II: Xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa - thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1975-1996); Chương III: Đảng bộ lãnh đạo đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa - xây dựng nông thôn mới (1996-2015).

Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo đã đánh giá cuốn bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã Cư Pui được biên soạn khá hoàn thiện. Cơ cấu các phần, chương hợp; thu thập, tổng hợp được nhiều tư liệu lịch sử... Bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã CưPui giai đoạn 1954 - 2015 đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của xã, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, nhân dân các dân tộc xã CưPui đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, lao động bền bỉ và giành được những thành tựu to lớn trên các lãnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, để hoàn thiện bản thảo, Ban biên soạn cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung, đề, mục và một số sự kiện cho phù hợp; xác định mốc thời gian diễn ra các kỳ đại hội; nêu rõ các điểm nhấn, những thành tựu đạt được qua các kỳ đại hội; bổ sung một số hình ảnh…

Phát biểu tại Hội thảo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy nêu rõ, việc biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Cư Pui cần đảm bảo tính chân thực, nối tiếp liên tục dòng chảy của lịch sử và có tính giáo dục cao, đồng thời cần khẳng định những sự kiện lịch sử trên địa bàn xã mà tài liệu đã chứng minh, để cuốn lịch sử trở thành tư liệu quý đóng góp vào kho tàng tư liệu Lịch sử của Đảng bộ huyện,tỉnh. Sau Hội thảo lần thứ nhất, trên cơ sở  ý kiến góp ý của các đại biểu, Ban biên soạn cần tiếp thu thêm các ý kiến đóng góp của cán bộ lãnh đạo huyện, xã qua các thời kỳ, thống nhất bố cục đề cương, tiếp tục tổ chức các lần Hội thảo tiếp theo, tiến hành biên tập hoàn thiện để kịp thời cho ra mắt trong năm 2018.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn