Hội thảo lần thứ nhất “Lịch sử Đảng bộ xã Cư Drăm giai đoạn 1954 – 2017” 05/08/2019, 16:06

Sáng ngày 02 tháng 8 năm 2019, Đảng bộ xã Cư Drăm (Krông Bông) đã tổ chức Hội thảo lần thứ nhất “Lịch sử Đảng bộ xã Cư Drăm giai đoạn 1954 – 2017”. Đồng chí Phan Văn Hòe, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng và những nhân chứng đã từng sống, chiến đấu, làm việc trên địa bàn xã đã về dự.

Xã Cư Drăm ngày nay, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ mang tên xã Krông Tul, thuộc huyện H9 ( Krông Bông).

Trải qua các thời kỳ lịch sử, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc xã Cư Drăm đã ngoan cường chiến đấu, vượt qua muôn vàn gian khó của cuộc chiến tranh, bảo vệ vững chắc vùng căn cứ địa cách mạng phía Nam của Tỉnh. Sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975) đến nay, nhất là sau 30 năm chia tách xã (tháng 2/1987), Đảng bộ, quân và dân các dân tộc xã Cư Drăm luôn phát huy truyền thống của một xã anh hùng, tiếp tục giành nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, Ban soạn thảo đã báo cáo tóm tắt công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn và gợi ý những vấn đề, nội dung chưa rõ cần thảo luận. Qua đó các đại biểu thống nhất bố cục của Cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Cư Drăm giai đoạn 1954 – 2017” ngoài phần mở đầu và kết luận có 5 chương: Chương I: Lãnh đạo nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975); Chương II: Cùng cả nước xây dựng và Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ( 5/1975 – 12/1986); Chương III: Thành lập xã Cư Drăm và bước đầu lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-1996); Chương IV: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1996-2005 ); Chương V: Đảng bộ lãnh đạo đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới (2005 – 2017).

Ban chỉ đạo đã đề nghị Ban biên soạn lắng nghe tiếp thu những ý kiến đóng góp bổ sung của các đại biểu, tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện nội dung bản thảo, để tổ chức  hội thảo lần hai dự kiến vào giữa tháng 8/2019./.

                                                                                   Mai Viết Tăng

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn