Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2020 thông báo giới hạn nội dung, tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020 15/06/2020, 10:39

Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2020 của huyện ban hành Thông báo số 84/TB-HĐXTĐC ngày 12/6/2020, thông báo giới hạn nội dung, tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện Krông Bông năm 2020.

Theo đó, hệ thống tài liệu gồm 2 phần chính: Kiến thức chung dành cho tất cả các bậc học với một số nội dung thuộc Luật Viên chức năm 2010, Luật Giáo dục năm 2019 và một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan. Phần kiến thức chuyên môn dành riêng cho từng bậc học: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. 

Xem chi tiết thông báo tại đây./.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn