Hội đồng Xét tuyển đặc cách giáo viên huyện năm 2020 thông báo bổ sung tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển vào làm giáo viên tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện trong kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện năm 2020 25/06/2020, 16:07

Hội đồng Xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2020 của UBND huyện vừa có Thông báo số 89/TB-HĐXTĐC ngày 24/6/2020 về việc thông báo  bổ sung tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển vào làm giáo viên tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện trong kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên huyện năm 2020.

Theo đó, thí sinh dự tuyển vào làm giáo viên tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện ôn tập các nội dung phần kiến thức chung theo Thông báo số 84/TB-HĐXTĐC ngày 12/6/2020 của Hội đồng Xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2020; ôn tập kiến thức chuyên môn dành cho bậc THCS tại Thông báo số 84/TB-HĐXTĐC ngày 12/6/2020, bổ sung ôn tập thêm Thông tư số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông công lập. 

Xem chi tiết thông báo tại đây./.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn