Hội nghị trực tuyến quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương 08/11/2019, 16:18

Sáng ngày 7/11/2019, Huyện ủy Krông Bông đã triệu tập  đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện tham dự Hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức tại điểm cầu huyện Krông Bông để quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, nghiên cứu Quy định số 205-QĐi/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc “kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “ một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 ở cấp mình theo đúng kế hoạch đề ra.

                                                                                        TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn