Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019 28/09/2018, 10:49

Ngày 27/9, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Bông tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018

Trong năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục huyện Krông Bông đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 -NQ/TW, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT, Chương trình số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo”; Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quy mô trường lớp được củng cố và hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Năm học 2017 - 2018, toàn huyện có 55 trường học, với trên 19.815 học sinh. Huy động trẻ ra lớp ở bậc mầm non, đạt tỉ lệ 98,4%; 100% lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”, triển khai thực hiện giảng dạy tiếng Anh tại 17 đơn vị trường học. Tổ chức dạy tiếng Êđê cho học sinh lớp 3, 4, 5 tại 03 trường, với 21 lớp. Kết quả phố cập giáo dục được duy trì, giữ vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn được cải thiện, học sinh đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được bổ sung, đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa...

Trong phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, ngành giáo dục và đào tạo huyện tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Tài - Phó giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk và đồng chí Lê Văn Long - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cần tiếp tục triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX và  Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; tăng cường công tác truyền thông,  tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong toàn ngành, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn