Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg về “đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” 24/07/2020, 16:11

Sáng  ngày 22/7, Hội Khuyến học huyện Krông Bông tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2014 về “ Đẩy mạnh Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Dự hội nghị có ông Hà Ngọc Đào, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đến năm 2020”, nhận thức của hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn huyện về học tập suốt đời đã được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực. 100% các xã, thị trấn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, ban hành các nghị quyết chuyên đề và triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg. Các tầng lớp nhân dân đã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào học tập suốt đời. Tính đến nay đã có 12.302 hộ đạt danh hiệu hộ “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ  85,86% số hộ đăng ký; có 07 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, đạt tỷ lệ 33,33% dòng họ đăng ký; có 102/161 tổ chức tôn giáo, thôn, buôn, TDP được công nhận là “Cộng đồng học tập”, đạt tỷ lệ 63, 35% ; có 73/73 đơn vị  cơ quan, trường học được công nhận “Đơn vị học tập”, đạt tỷ lệ 100%. Phong trào này đã và đang tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Khen thưởng cho các tập thể

Hội nghị thống nhất chỉ tiêu từ nay đến năm 2030: Tiếp tục củng cố Hội Khuyến học cơ sở, các chi hội trực thuộc, vận động đăng ký thêm hội viên, vận động giáo họ Thiên chúa giáo, các tổ chức tôn giáo khác thành lập chi hội khuyến học để đưa vào hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và xây dựng các mô hình học tập tại địa phương. Phấn đấu phát triển từ 750-1000 hội viên; có từ 80-90% Hội khuyến học cơ sở hoạt động vững mạnh, 10-20% chi hội hoạt động khá; 100% Hội viên được học tập, tiếp thu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình về công tác khuyến học…

Dịp này, UBND huyện Krông Bông đã tặng giấy khen cho 07 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

                                                                                                     TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn