Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Krông Bông lần thứ 15 11/10/2018, 09:30

Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2018, Huyện ủy Krông Bông tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ  9 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

9 tháng đầu năm 2018, BCH Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực: tổng diện tích gieo trồng đạt 35.361 ha cây trồng các loại, đạt 90,8% kế hoạch, tăng 798 ha so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt 47.460 tấn/107.648 tấn, đạt 44,1% kế hoạch; đàn gia súc gia cầm tiếp tục sinh trưởng và phát triển ổn định, tổng đàn gia súc hiện có: 69.845 con, giảm 9.468 con so với cùng kỳ năm trước; tổng giá trị sản xuất công nghiệp 835,21 tỷ đồng, đạt 72,1% KH năm; tổng giá trị thực hiện khối lượng xây dựng cơ bản  47.157 trđ, đạt 43,49% KH vốn, tổng giá trị giải ngân thanh toán đạt 56.022trđ, đạt 43,49% kế hoạch; các loại hình dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển; công tác quản lý thị trường, phòng cháy chữa cháy được chú trọng; thu cân đối ngân sách phát sinh trên địa bàn trong 9 tháng: 36.139 triệu đồng, đạt 84,83% dự toán tỉnh giao và 82,72% dự toán huyện giao; trong đó thuế, phí và lệ phí 31.886 triệu đồng, đạt 91,1% dự toán tỉnh và huyện giao; thu biện pháp tài chính: 4.252 triệu đồng, đạt 55,95% DT tỉnh giao và 48,95% DT huyện giao.Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm, tính đến 15/9/2018 toàn huyện đạt 113/247 tiêu chí, bình quân 8,69 tiêu chí/xã.

      Đ/c Lê Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khen thưởng cho các tập thể có
thành tích xuất sắc 
trong việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Công tác văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học đảm bảo chương trình, kế hoạch; trong 9 tháng công nhận thêm 02 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia đến nay là 10 trường; chỉ đạo tổ chức thành công, an tòan, đúng quy chế kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, số lượng học sinh đậu tốt nghiệp là 648 em, đạt tỉ lệ 96,6%. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo và thực hiện có hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân và kinh doanh mỹ phẩm được tăng cường, qua đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Ngành Văn hóa Thông tin đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện. Thực hiện tốt công tác chính sách, xã hội, chỉ đạo giải quyết kịp thời các chính sách đối với người có công theo quy định. Tình  hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; tổ chức lễ đón 190 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; tổ chức lễ giao nhận 150 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được đẩy mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên. Đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai đồng bộ NQ Trung ương 4, khóa XII; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung chương trình, huyện đã mở 24 lớp bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên ở cơ sở. Trong 9 tháng đã kết nạp mới 95 đảng viên, đạt 62,09% so với chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số Đảng viên trong toàn huyện lên 2.944 đồng chí; Tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát theo điều 30, 32 điều lệ đảng. Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã hướng hoạt động về cơ sở vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị cũng đã thảo luận sôi nổi và bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn, hạn chế  như: Dịch bệnh trên cây trồng (bệnh khảm lá sắn), với nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng ảnh hưởng lớn đến một số hộ dân; Công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp, đặc biệt là việc chống người thi hành công vụ vãn xảy ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác tư tưởng, truyên truyền trên một số lĩnh vực và địa bàn chưa nhạy bén; công tác phát triển đảng của một số TCCS đảng còn chậm, chất lượng sinh hoạt và lãnh đạo Chi bộ ở cơ sở, nhất là chi bộ thôn, buôn, TDP còn nhiều hạn chế…

Phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018 cũng  được hội nghị thảo luận thống nhất một số nội dung trọng tâm, trên cơ sở đó tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.

Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổng kết một số Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và một số Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy. Dịp này có 02 tập thể, 04 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen về lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn