Hội liên hiệp phụ nữ huyện Krông Bông làm tốt công tác kiểm tra hoạt động ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 05/06/2020, 15:29

Thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Krông Bông, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Bông thực hiện tốt công tác kiểm tra việc cho vay vốn tín dụng ưu đãi nhận ủy thác, góp phần nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm và chất lượng hoạt động ủy thác vốn vay.

Quang cảnh buổi làm việc tại Hội LHPN xã Dang Kang

Để nâng cao chất lượng ủy thác, hội thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2020, Hội LHPN huyện đã tiến hành kiểm tra Hội phụ nữ 14/14 xã, thị trấn, 33/74 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), 74 hộ gia đình vay vốn. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện nội dung văn bản đã ký kết về vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; đôn đốc trả nợ gốc đến hạn và thu lãi hàng tháng; công tác phối hợp thu hồi nợ quá hạn; bình xét hộ vay và ghi chép các biểu mẫu theo qui định; công tác giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo có địa chỉ thoát nghèo, kiểm tra hoạt động lồng ghép của hội đối với hoạt động vay vốn và chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn vay của các thành viên. Hội còn kiểm tra và đôn đốc tổ trưởng TK&VV thực hiện đúng nhiệm vụ theo hợp đồng ủy nhiệm đã ký kết. Kết quả kiểm tra, giám sát làm cơ sở đảm bảo nguồn vốn, ngăn ngừa việc chiếm dụng vốn và nắm tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Trên cơ sở đó, điều chỉnh công tác điều hành, quản lý, chỉ đạo phù hợp với từng cơ sở.

Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hội viên, phụ nữ đầu tư nguồn vốn đúng mục đích; đồng thời phối hợp cùng với khuyến nông, Hội nông dân… tạo điều kiện cho hộ vay tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ vậy hoạt động ủy thác vốn vay, dư nợ tín dụng chính sách của hội LHPN nhận ủy thác tăng trưởng qua từng năm. Hoạt động tín dụng chính sách đi vào nền nếp, tạo thuận lợi cho hội viên phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn, có điều kiện ổn định cuộc sống. Tính đến ngày 30/4/2020, hội quản lý 74 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ 109.459 triệu đồng, có 3.201 hộ vay. Tăng dư nợ so với cùng kì năm 2019 là 7.116 triệu đồng tăng 6%.

Có thể thấy việc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn ở Hội phụ nữ các xã, thị trấn và tổ tiết kiệm, vay vốn không chỉ góp phần đưa nguồn vốn vay ủy thác thông qua NHCSXH huyện sử dụng đúng mục đích và hiệu quả mà còn giúp các hộ gia đình hội viên phụ nữ được vay vốn có phương án làm ăn đạt kết quả./.

                                                                                     Nguyễn Thị Hương

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn