Hỗ trợ thiết chế văn hóa thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới năm 2019 16/07/2019, 16:22

UBND huyện vừa ban hành Công văn số 3103/UBND-VP chỉ đạo nội dung liên quan đến hỗ trợ thiết chế văn hóa thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thông mới năm 2019. 

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 1496/KH-SVHTTDL ngày 09/7/2019 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh về việc hỗ trợ thiết chế văn hóa thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2019, UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan tham mưu theo dõi, giám sát về hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao được hỗ trợ trên địa bàn các xã, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet 

Theo Kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ thiết chế văn hóa cho các Nhà văn hóa cấp xã, Hội trường thôn, Nhà sinh hoạt động đồng buôn cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và những xã được công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018 nhưng còn nợ về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch; các xã đặc biệt khó khăn ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Mức chi hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/1 nhà văn hóa cấp xã, 30 triệu đồng/ 1 hội trường thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng buôn. 

Trên địa bàn huyện Krông Bông, có 2 Nhà văn hóa xã và 10 thôn, buôn được hỗ trợ thuộc các xã Yang Reh, Yang Mao, Dang Kang, Hòa Lễ, Hòa Thành, Cư Pui, Hòa Sơn, Hòa Phong. 

Xem chi tiết Văn bản tại đây.

LCQ.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn