Hiệu quả mô hình “Thực hành tiết kiệm từ nguồn phân loại rác thải tái chế tại hộ gia đình”. 15/10/2018, 09:33

Bằng phương pháp phân loại và thu gom rác thải tại nhà bán phế liệu gây quỹ cho hoạt động hội, hội viên phụ nữ thôn 2 xã Dang Kang đã góp phần thực hiện tiêu chí thứ 17 của xây dựng nông thôn mới và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Hội viên phụ nữ xã Dang Kang thu gom phế liệu bán gây quỹ hoạt động

Năm 2017 Hội liên hiệp phụ nữ huyện Krông Bông đã chọn xã Dang Kang làm điểm thực hiện mô hình “Thực hành tiết kiệm từ nguồn phân loại rác thải tái chế tại hộ gia đình”. Mục đích của mô hình là giúp cho mỗi thành viên tự phân loại rác thải tại gia đình, thu gom rác vô cơ (vật dụng bằng nhựa, kim loại,…) cho vào bao, đến ngày định kì các thành viên trong mô hình mang tới một địa điểm nhất định để bán phế liệu. Đối với rác hữu cơ (thức ăn thừa, rau, củ, quả…) và rác không tái chế được, Hội hướng dẫn chị em bỏ rác đúng giờ, đúng nơi qui định để công nhân vệ sinh môi trường mang đi xử lý. Bằng cách làm này chị em trong mô hình đã thu được số tiền từ bán phế liệu là 1.200.000đ, số tiền này đã tặng quà cho con em phụ nữ nghèo trong thôn nhân dịp tết trung thu. Ngoài ra, các thành viên trong mô hình còn tuyên truyền vận động 131 hộ gia đình hội viên phụ nữ trong thôn thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình (đạt 100%) và 131 hộ/ 169 hộ gia đình hội viên đạt gia đình 5 không, 3 sạch và đạt gia đình văn hóa, so với năm 2016 tăng 14 hộ.

Trong thời gian tới, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Krông Bông sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục ý thức và hành vi bảo vệ môi trường cho hội viên, phụ nữ, đây là việc làm thường xuyên, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thay đổi hành vi bảo vệ môi trường của các tầng lớp phụ nữ; phát huy vai trò trách nhiệm của phụ nữ trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, góp phần hình thành nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống vì sự phát triển bền vững.

Vi Hương

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn