Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông 08/11/2018, 07:09

Ngày 02/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2973/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Bông, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

UBND huyện Krông Bông trân trọng thông báo giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký và số điện thoại của ông Lê Văn Long - Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và liên hệ công tác: 

Mẫu chữ ký:

Số điện thoại liên hệ: 

- Di động: 0913471002

- Cơ quan: 02623913379

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn