Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 07/08/2019, 15:58

Ngày 05/8/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3238/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Bông giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là đơn vị sự nghiệp kinh tế tự đảm bảo chi thường xuyên. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị tự đảm bảo hoạt động thường xuyên theo quy định. 

Xem chi tiết Quyết định tại đây

LCQ (VP) 

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn