Ghi nhận từ đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022 05/05/2020, 16:40

Thực hiện kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đak Lak về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 10/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông về việc tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ mình; theo đó, đến nay, toàn huyện có 264/264 (100%) chi bộ trực thuộc đảng bộ hoàn thành việc tổ chức đại hội. Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, phát huy dân chủ, trí tuệ, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở.

Công tác chuẩn bị báo cáo và công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ đúng quy trình theo hướng dẫn, đảm bảo khách quan, phát huy dân chủ và trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên, nhất là việc ứng cử, đề cử và bầu cử trong đại hội. 100% chi bộ cơ sở đều tổ chức họp đảng viên lấy phiếu tín nhiệm Ban chấp hành, bí thư, phó bí thư và xây dựng đề án nhân sự trình đại hội đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, có số dư từ 10-15% để đại hội lựa chọn, nhiều chi bộ đảm bảo tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ trẻ theo quy định. Tuy vậy việc cơ cấu nhân sự bí thư, phó bí thư kiêm trưởng, phó thôn, buôn, tổ dân phố tỉ lệ còn thấp.

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Việc trang trí và nghi thức của đại hội cũng được chú trọng, các chi bộ đã thực hiện việc trang trí cũng như nghi thức đại hội đúng theo quy định của Trung ương, thể hiện sự nghiêm trang trong khi tiến hành đại hội. Qua kết quả bầu cử đã thể hiện: Đối với 218 chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn: chi bộ bầu cấp ủy là 96, tổng số ủy viên là 287 đồng chí, số cấp ủy viên tham gia lần đầu là 108 đồng chí, số cấp ủy viên tái cử nhưng không trúng cử 10 đồng chí; số chi bộ không bầu cấp ủy là 122, trong đó: 68 chi bộ chỉ bầu bí thư. Đối với 03 chi bộ trực thuộc Đảng ủy quân sự: chi bộ bầu cấp ủy là 02, tổng số cấp ủy viên là 10 đồng chí, số cấp ủy viên tham gia lần đầu là 01 đồng chí. Đối với 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy công an: có 09 chi bộ bầu cấp ủy, tổng số cấp ủy viên là 21 đồng chí, trong đó 08 cấp ủy viên tham gia lần đầu. Đối với 20 chi bộ cơ quan hành chính: có 09 chi bộ bầu cấp ủy, với 41 cấp ủy viên, trong đó 08 cấp ủy viên tham gia lần đầu. Đối với 12 chi bộ đơn vị sự nghiệp: có 12 chi bộ bầu cáp ủy, với tổng số 36 cấp ủy viên, trong đó 07 cấp ủy viên tham gia lần đầu, 01 cấp ủy viên tái cử nhưng không trúng cử.

Nhờ chủ động trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng và đào tạo nguồn cán bộ nên nhìn chung, các cấp ủy mới đều bảo đảm về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị.

                                                                                                  TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn