Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyèn giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn 27/09/2019, 16:13

UBND huyện vừa ban hành Công văn số 3958/UBND-VP ngày 27/9/2019 chỉ đạo về việc công bố danh mục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyèn giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn theo Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh.

Theo đó, Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ danh mục TTHC được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh để niêm yết, phối hợp thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân, có liên quan để biết, thực hiện.

Xem chi tiết Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh tại đây.

Chí Quyết

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn