Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Krông Bông 05/09/2019, 16:43

Ngày 13/8/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3338/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Krông Bông. 

Theo đó, UBND huyện công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và chi ngân sách huyện Krông Bông năm 2018, cụ thể: 

Tổng thu ngân sách địa phương là 579.723 triệu đồng, đạt 126,91% dự toán, trong đó thu NSĐP được hưởng theo phân cấp là 43.506 triệu đồng, đạt 106,73%, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 453.732 triệu đồng, đạt 111,91% dự toán, thu kết dư là 10.529 triệu đồng, thu chuyển nguồn từ năm trước là 72.914 triệu đồng, thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 42 triệu đồng. 

Tổng chi ngân sách địa phương là 567.536 triệu đồng, đạt 124,24% dự toán, trong đó tổng chi cân đối NSĐP là 404.538 triệu đồng, đạt 100,25% dự toán, chi các chương trình mục tiêu là 100.351 triệu đồng, đạt 188,57% dự toán, chi chuyển nguồn sang năm sau là 58.776 triệu đồng, chi nộp ngân sách cấp trên là 3.871 triệu đồng. 

Xem chi tiết Quyết định tại đây

VP

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn