CƠ QUAN NGÀNH DỌC 10/04/2018, 10:11
 Danh sách cơ quan ngành dọc
 Công an huyện
 BCH QS huyện
 Toà án ND
 Viện KSND
 Chi cục thuế
 Kho bạc NN
 Hạt kiểm lâm
 Chi cục THA
 Chi cục Thống kê
 
 
 
 
 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn