Chủ trương hợp đồng lao động đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện 10/01/2019, 07:15

Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy tại cuộc họp ngày 07/01/2019 về chủ trương hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện, UBND huyện ban hành Công văn số 91/UBND-VP ngày 07/01/2019 về chủ trương hợp đồng lao động đối với các đơn sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Cụ thể, UBND huyện thống nhất giao Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát việc thiếu giáo viên của các trường mầm non thuộc huyện, tổng hợp nhu cầu, tham mưu UBND huyện cho chủ trương hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế 20 trường hợp giáo viên mầm non để bổ sung cho các trường còn thiếu, đảm bảo đúng quy định.

UBND huyện cũng thống nhất tạm dừng hợp đồng lao động có thời hạn đối với người lao động đang hợp đồng giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện kể từ ngày 01/02/2019.

BBT

Các tin khác

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn