Chính phủ quy định tăng số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ở cấp xã loại II 25/06/2020, 16:39

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Theo đó, Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; xã loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;  phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.” So với Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016, xã, phường, thị trấn loại II, tăng 01 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020./.

VP

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn